Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin przedstawia zasady korzystania z Serwisu internetowego  dostępnego pod adresem zabawkibenotti.abstore.pl określając zasady:

   1) administracji strony Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem zabawkibenotti.abstore.pl dla konsumentów i podmiotów nie będących konsumentami;

   2) wprowadzania treści na Stronę Internetową;

   3) funkcjonowania Strony Internetowej;

   4) korzystania z Strony Internetowej oraz usług oferowanych przez tą stronę.

2.Strona Internetowa jest prowadzony przez: P.H. Benotti Benedykt Kluczek z siedzibą w Siedlcach pod adresem ul. Geodetów 7, 08-110 Siedlce,NIP 525-21-59-820, Regon 710001790 3. Dane kontaktowe Usługodawcy:

    1) adres pocztowy: P.H. Benotti Benedykt Kluczek ul. Geodetów 7, 08-110, Siedlce

    2) adres poczty elektronicznej: sprzedaz@zabawkikoala.pl;

   3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: 25 632 86 99 , czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, sobotę od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).;

4. Użytkownicy korzystający z Sklepu Internetowego zawierają umowę o świadczenie usług informacyjnych z Usługodawcą oraz zobowiązują się przestrzegać postanowień Regulaminu.

5. Poprzez fakt korzystania z Strony Internetowej Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.  Umowa o świadczeniu Usług pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu, a rozwiązana zostaje z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Użytkownika. Do umowy tej stosuje się Regulamin w brzmieniu z daty jej zawarcia.

6. Przeznaczeniem Strony Internetowej jest  informowanie  Użytkownika o nowościach produktowych Usługodawcy, informacja o ofercie Partnerów handlowych Usługodawcy.

7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.

§2 Definicje

Usługodawca – P.H. Benotti Benedykt Kluczek z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ul. Geodetów 7, NIP 8210002185, REGON 710001790. Użytkownik - podmiot korzystający z usług Usługodawcy oferowanych za pośednictwem strony zabawkibenotti.abstore.pl

Sklep Zabawki Benotti  – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez P.H. Benotti Benedykt Kluczek. Strona internetowa – oznacza dokument HTML, znajdujący się pod określonym adresem w domenie należącej do Usługodawcy udostępniany przez serwer www.

Sklep Internetowy zabawkibenotti.abstore.pl – prowadzony przez P.H. Benotti Benedykt Kluczek , dostępny pod domeną internetową zabawkibenotti.abstore.pl, a także pozostałe funkcjonalności udostępnione na stronie  zabawkibenotti.abstore.pl.

Klient  – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego zabawkibenotti.abstore.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów. 

Konsument  –  Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym zabawkibenotti.abstore.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221  ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

Partner handlowy Usługodawcy – oznacza podmiot współpracujący z Usługodawcą, prowadzący sprzedaż Produktów.

Materiały  – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym zabawkibenotti.abstore.pl, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego zabawkibenotti.abstore.pl

Koszyk  – funkcjonalność Sklepu Internetowego zabawkibenotti.abstore.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności. 

Strona produktowa  – strona w Sklepie Internetowym zabawkibenotti.abstore.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Biuro Obsługi Klienta, BOK –  Biuro Obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu 25 632 86 99, adresem mailowym sprzedaz@zabawkikoala.pl  oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem zabawkibenotti.abstore.pl

§3 Ochrona prywatności i danych osobowych Użytkowników 

1. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych Użytkowników, uznając prawo Użytkowników do ochrony prywatności oraz ochrony danych osobowych.

2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów oferowanych przez Partnerów handlowych.

3.Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów oferowanych przez Partnerów handlowych. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi zgody.

4. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych Użytkowników, uznając prawo Użytkowników do ochrony prywatności oraz ochrony danych osobowych.

5. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów oferowanych przez Partnerów handlowych. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi zgody.

6. Dane osobowe Użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie służy do celów związanych z procesami systemowymi statystycznymi dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i adresu IP. Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi na pytania Użytkownika, udziału w konkursach oraz w celu technicznej administracji stroną.

7. Szczegółowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy użytkownika i hasła rejestrowane są tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania, zamówienia lub rejestracji. Dane Użytkowników pozwalają Usługodawcy poprawić funkcjonowanie Serwisu internetowego, w tym podnieść jakość świadczonych Usług oraz realizować cele informacyjno-promocyjne. Usługodawca nie ma prawa do innego ich przetwarzania.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania. Skasowanie danych osobowych nastąpi także w sytuacjach wymienionych w obowiązujących przepisach ustawowych.

9. Udostępnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych użytkowników osobom trzecim nastąpi tylko wówczas, gdy będzie konieczne w celu realizacji umowy lub wyrazi na to zgodę użytkownik. Innego rodzaju wykorzystywanie tych informacji jest niedozwolone.

10. Na żądanie właściwego uprawnionego organu Usługodawca ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.

11. Bazy danych Usługodawca zabezpiecza tak, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy Usługodawcy w celach wymienionych powyżej. Pracownicy Usługodawcy są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.

12. Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”,  plików tekstowych, zapisywanych ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej) przede wszystkim w celu:

1) zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu internetowego;

2) udoskonalenia Usług oraz poprawienia funkcjonowania Serwisu internetowego;

3) utrzymania sesji w przypadku zalogowanych Użytkowników;

4) zachowania ustawień Użytkownika związanych z wyświetlaniem Serwisu internetowego;

5) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

6) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 13. Usługodawca nie wykorzystuje plików cookies do identyfikacji, śledzenia lub zbierania danych osobowych Użytkowników.

14. Każdy Użytkownik może zablokować opcję wykorzystywania plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej. Zablokowanie plików cookies może być jednak przyczyną błędnego wyświetlania Serwisu internetowego lub braku dostępu do niektórych funkcjonalności.

§4 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia 

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski za pośrednictwem kuriera.

2. Dodatkowo Klient ma możliwość odbioru zamawianych produktów na Hurtowni zabawek Benotti.

3. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zapłaty za zamówienie można dokonać w jeden z następujących sposobów:  

a) podczas odbioru przedmiotu   – gotówką, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez sklep internetowy Benotti   lub inną metoda płatności akceptowaną w danym momencie przez danych sklepu Benotti. W tym przypadku wyboru takiej formy dostawy realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;   

b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską – gotówką.

4. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia. 

§ 5  Warunki reklamacji

1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzeczy bez wad. Usłyugodawca jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

2. Usługodawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę Klient powinien dostarczyć Usługodawce reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Usługodawcy oraz opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się).

4. Usługodawca rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Spółka zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

§ 6  Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Usługodawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. 

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej;   

§ 7  Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów transportowych. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: - od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu); - od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

2. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument   zobowiązany jest do zwrotu Usługodawce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta   należność zgodnie z postanowieniami regulaminu. 

3. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. Usługodawca nie jest zobowiązana zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę. Kwota zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy do Klienta określana będzie przez Spółkę w procesie realizacji przez Klienta prawa odstąpienia od umowy jako „zwrot za transport”.

4. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Usługodawce produkt lub produkty których dotyczy odstąpienie , niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może dokonać zwrotu:  

a) na Hurtowni zabawek Benotti – podczas odbioru przesyłki;

b) po odebraniu przesyłki lub na Hurtowni zabawek Benotti począwszy od dnia następującego po dniu odebrania przesyłki z tymi produktami.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego benotti.abstore.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego benotti.abstore.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego zabawkibenotti.abstore.pl

2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je Usługodawcy poprzez wysłanie e-maila na adres: sprzedaz@zabawkikoala.pl

3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

4. Ceny podane w Sklepie Internetowym zabawkibenotti.abstore.pl nie są cenami obowiązującymina Hurtowni zabawek Benotti i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać na Hurtowni Benotti lub aukcjach Allegro.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego zabawkibenotti.abstore.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym benotti.abstore.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego benotti.abstore.pl, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa.

9. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego benotti.abstore.pl zmienionego regulaminu. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.